Ban lãnh đạo

Ông Hồ Đăng Minh Đức
Chức vụ: Tổng Giám Đốc
Năm sinh: 1987
Quốc tịch: Việt Nam 
 

Ông Nguyễn Hữu Qưới
Chức vụ: Ban cố vấn
Năm sinh: 1950
Quốc tịch: Việt Nam 
 

Bà Đỗ Thị Kim Khuê
Chức vụ: Giám đốc Tài chính
Năm sinh: 1988
Quốc tịch: Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0902 777 427