Ban lãnh đạo

Bà Đỗ Thị Kim Khuê
Chức vụ: Giám Đốc
Năm sinh: 1988 
Quốc tịch: Việt Nam 

Bà Trương Thị Ánh Châu
Chức vụ: Ban cố vấn
Năm sinh: 1961 
Quốc tịch: Việt Nam 

Ông Hồ Đăng Minh Đức
Chức vụ: Phó Giám Đốc
Năm sinh: 1987
Quốc tịch: Việt Nam

Ông Trần Bình 
Chức vụ: Giám đốc Thiết kế 
Năm sinh: 1988
Quốc tịch: Việt Nam

Ông Đỗ Hồng Hoàng
Chức vụ: Giám đốc phát triển Kinh doanh 
Năm sinh: 1994 
Quốc tịch: Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0902 777 427