Nội thất GOOC hoàn tất thủ tục đăng ký Bộ Công thương

Cổng thông tin quản lý hoạt động thương mại điện tử của Bộ Công Thương là hệ thống quản lý tất cả các sàn thương mại điện tử tại Việt Nam.

Theo Mục 8 điều 3 Nghị định Số: 52/2013/NĐ-CP của CHÍNH PHỦ về thương mại điện tử.
Website thương mại điện tử (dưới đây gọi tắt là website) là trang thông tin điện tử được thiết lập để phục vụ một phần hoặc toàn bộ quy trình của hoạt động mua bán hàng hóa hay cung ứng dịch vụ, từ trưng bày giới thiệu hàng hóa, dịch vụ đến giao kết hợp đồng, cung ứng dịch vụ, thanh toán và dịch vụ sau bán hàng.
– Tất cả website thương mại điện tử : chỉ giới thiệu về Công ty, hoặc dịch vụ, hoặc hàng hóa mà không có chức năng đặt hàng hoặc thanh toán trực tuyến thì vẫn phải thông báo với Bộ Công Thương.
– Những website: có chức năng mua bán, khai báo hàng hóa phải làm thủ tục đã đăng ký với bộ công thương.

GOOC đã hoàn tất hồ sơ và thủ tục để đăng ký lên Bộ Công Thương và sẽ chờ duyệt trong vòng 3 ngày tới đây.

Phương châm hoạt động của GOOC là làm việc đúng pháp luật và Uy tín với khách hàng như 10 giá trị cốt lõi GOOC đang theo đuổi

 

Truyền thông GOOC

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0902 777 427