Sứ mệnh & Tầm Nhìn

SỨ MỆNH:

“Không ngừng Sáng tạo để cuộc sống phải triển hơn”

TẦM NHÌN:

“Đến năm 2021 sẽ hoàn thành đưa các sản phẩm GOOC tới 50.000 căn hộ trên cả nước, thông qua các thế mạnh sẵn có và sự kết hợp”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0902 777 427