Trung Tâm Điều Khiển Nhà Thông Minh E-GOOC

Trung tâm điều khiển nhà thông minh E-GOOC sử dụng chuẩn kết nối Zigbee phổ biến, dễ dàng điều khiển các thiết bị zigbee khác trong hệ sinh thái, cài đặt nhanh chóng, dễ dàng.

0902 777 427