Giải Pháp Nhà Thông Minh

Giải pháp Nhà thông minh GOOC gồm các thiết bị nhà thông minh thương hiệu GOOC và Ứng dụng(app) Mobile kèm theo. Với giải pháp Nhà thông minh này Bạn có thể điều khiển được hầu hết các kịch bản của “chuẩn” nhà thông minh hiện nay. 

    HỆ THỐNG GỬI SMS GIÁ TỰ ĐỘNG, ĐÃ BAO GỒM KHUYẾN MÃI (NẾU CÓ)

    Điện thoại (*)

    Hệ thống sẽ tự động gửi SMS trong vòng 5 giây