Hướng dẫn thanh toán

THÔNG TIN TÀI KHOẢN CÁ NHÂN:

Chủ tài khoản: Hồ Đăng Minh Đức
Số tài khoản: 0371.000.401.805
Ngân hàng VietComBank – Chi nhánh TP.HCM

THÔNG TIN TÀI KHOẢN CÔNG TY:

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ GOOC VIETNAM
Số tài khoản: 007.100.104.3926
Ngân hàng VietComBank – Chi nhánh Đông Sài Gòn