Hợp nhất tổ chức và thương hiệu Nhà gỗ di động thông minh về GOOC

Đầu tháng 4/2023, thương hiệu nhà gỗ di động thông minh E-GOOC chính thức hợp nhất thương hiệu về GOOC (GOOC VietNam). Nhà gỗ di động GOOC đã trải qua hơn 2 năm hoạt động mạnh mẽ, mặc dù số lượng nhà gỗ thông minh đưa ra ngoài thị trường còn hạn chế. Nhưng chúng tôi đã thực hiện hoàn tất thành công giai đoạn 1(một).

Bước sang năm 2023, nhà gỗ GOOC hứa hẹn tạo ra nhiều sản phẩm tung ra thị trường hơn nữa, dựa trên 3 giá trị vững vàng là Trí-Lực-Tâm. Dùng trí tuệ sáng tạo vào từng sản phẩm, dùng nội lực sẳn có để xây dựng và phát triển, dùng tâm đức vào từng sản phẩm với các cơ chế bảo hành, hỗ trợ vận hành tốt nhất.

GOOC VietNam

0931.773.489