Ra mắt app mobile nhà gỗ di động GOOC V4.1

Hiện tại kinh doanh Homestay, Bungalows được tốt thì chủ đầu tư thường sử dụng các phần mềm quản trị kinh doanh. Vì thường chủ đầu tư thường không trực tiếp quản lý mà sẽ thuê người quản lý và dọn phòng. Để hỗ trợ chủ đầu tư quản lý được các Homestay, Bungalows của mình được tốt nhất thì GOOC đã nghiên cứu và xây dựng app mobile nhà gỗ di động GOOC V4.1

Dựa trên cơ chế “có người là có dùng điện” thì app mobile GOOC V4.1 sẽ hiển thị được điện phòng nào, thiết bị điện nào đang dùng để từ đó tính toán hệ số người dùng và lượng booking phòng tương ứng.

App GOOC V4.1 ra đời nhằm hỗ trợ các vấn đề đó, các tính năng của App thực hiện được như sau:

  • Bật/ tắt điện các phòng chức năng
  • Bật/tặt các thiết bị điện trong GOOC
  • Theo dõi lượng điện tiêu thụ (tích hợp thêm device khác)
  • Thiết lập cơ chế theo kịch bản smarthome
  • Theo dõi các đèn đang bật hoặc đang mở (dựa trên cơ chế này để theo dõi GOOC đã được booking)

Hy vọng App GOOC ra mắt hỗ trợ tích cực vào việc quản trị và vận hành GOOC được tốt nhất.

GOOC VIETNAM

0931.773.489